Sbor

Patříme do rodiny protestantských církví, hlásíme se k odkazu české a světové reformace. Jsme ekumenicky otevření a podílíme se na různých ekumenických setkáních.

Sbor je spravován staršovstvem, v němž pracují tito presbyteři a presbyterky:

Jiří Běťák, Josef Čejka, Milan Dvořák,  Miloslava Fryaufová, Jan Grulich, Stanislav Chadima, Jan Kubíček, Lukáš Kubíček, Pavel Macháček, Vlasta Ritzingerová, Čestmír Soboda, Emil Vávra, Michal Veselík, Markéta Vondráčková, Vlastimil Voříšek.

Statutárními zástupci sboru jsou farář Václav Hurt a kurátor Michal Sadílek.

Sbor ČCE v Litomyšli náleží do Chrudimského seniorátu, který spravuje seniorátní výbor v tomto složení:

senior Jakub Keller, náměstek Jan Plecháček, seniorátní kurátor Milan Chyba, náměstek Jan Horák.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 723 902 216
kurátor 721 992 921