Sbor

Patříme do rodiny protestantských církví, hlásíme se k odkazu české a světové reformace. Jsme ekumenicky otevření a podílíme se na různých ekumenických setkáních.

Sbor je spravován staršovstvem, v němž pracují tito presbyteři a presbyterky:

Jiří Běťák, Josef Čejka, Miloslava Fryaufová, Jan Kubíček, Lukáš Kubíček, Vlasta Ritzingerová, Čestmír Svoboda, Emil Vávra, Michal Veselík, Markéta Vondráčková, Vlastimil Voříšek.

Statutárními zástupci sboru jsou farář Lukáš Klíma a kurátor Michal Sadílek.

Sbor ČCE v Litomyšli náleží do Chrudimského seniorátu, který spravuje seniorátní výbor v tomto složení:

senior Jakub Keller, náměstkyně Anna Lavická, seniorátní kurátor Milan Chyba, náměstek Jaromír Drda.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921