Nedělní bohoslužby

            Bohoslužby jsou nejdůležitějším shromážděním našeho sboru. Scházíme se k nim v našem kostele pravidelně každou neděli a při hlavních křesťanských svátcích, v 9:00 hodin. Smyslem bohoslužeb je společně se sdílet ve víře, děkovat za Boží lásku, naslouchat Božímu slovu, vyznávat svoje viny i se radovat z Božího odpuštění. Proto se tedy společně modlíme, zpíváme písně, čteme z Písma svatého, kážeme a posloucháme kázání, vysluhujeme a přijímáme večeři Páně.

K bohoslužbám se scházíme ve jménu Pána Ježíše Krista, o kterém věříme, že je nám duchovně přítomen jako vzkříšený Pán.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921