Hospodaření

Sbírky

Pomůcka pro členy sboru, kteří chtějí své finanční dary odesílat na bankovní účet našeho sboru:

sbirky.pdf

 nedělní sbírka 50 - 100 - 200 Kč

        

Jeronýmova jednota

Tento archaický název označuje zvláštní zařízení ČCE, které pomáhá řešit naléhavé otázky dneška. Jeho posláním je totiž podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov nebo i nákladného vybavení jako jsou např. varhany. Proto shromažďuje finanční prostředky od členů naší církve, ale i od zahraničních dárců a podpůrných organizací, případně dotace ministerstva kultury naší vlády.

Každoročně potom přiděluje dary a půjčky na naléhavé stavební projekty církevních sborů, které by samy náklady na stavební práce nemohly unést. Jde tedy v podstatě o dílo obětavosti, štědrosti a solidarity.

Podpory projektů vyžadují, aby JJ měla také evidenci církevních budov, odborně posuzovala projekty z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality. Poradenskou činností pomáhá církevním sborům v hospodaření s nemovitým majetkem. Jeronýmova jednota spolupracuje s Pracovním společenstvím podpůrných zařízení evropských církví a s ekumenickým odborem ústřední církevní kanceláře.

Další informace k letošnímu roku:

  leták JJ 2024

Dotace

Každoročně naše investiční a údržbové akce podporuje Město Litomyšl, za což jsme vděčni a víme, že to není samozřejmé. Děkujeme našemu Městu za přízeň.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921