Odkazy

Církev

Oficiální stránky Českobratrské církve evangelické spravované přímo z ústředí (stránky synodní rady ČCE) obsahují cenné informace o církvi samé, jejím charakteru, historii, poslání i o jejím současném směřování.

Naleznete je na: https://www.e-cirkev.cz/.

   je nezávislý evangelický portál, který přináší stručný přehled informací o všech sborech, seniorátech, kazatelích, evangelických spolcích a sdruženích, zejména však internetové a  e-mailové adresy dotčených institucí. Ostatně i tyto stránky existují jen díky chvályhodné iniciativě, se kterou Evangnet probouzí chuť k modernímu způsobu šíření informací, a díky prostoru na serveru, který sborům poskytuje. Dále možno na evangnetu najít kalendář chystaných (především) církevních akcí, strukturované diskusní fórum a mnoho dalších užitečných věcí (odkazů). Viz www.evangnet.cz.

Internetové stránky evangelické teologické fakulty při Karlově univerzitě v Praze obsahují obvyklé úřední informace o škole, zároveň však i odkazy na zajímavé časopisy a osobní stránky studentů. Vše na www.etf.cuni.cz .

pomáhá lidem, kteří pomoc potřebují, navštívit její stránky a třeba i následně přispět lze na www.diakoniecce.cz.

Litomyšlský sbor náleží do širší rodiny sborů chrudimského seniorátu. Viz https://chrudimsky-seniorat.evangnet.cz.

 

Sousední sbory

Z okolních sborů mají své internetové stránky sbory v:

Časopisy

Český bratr

Život víry

 

 

 

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921