Pěvecký sbor

Pěvecký sbor při Farním sboru církve evangelické v Litomyšli vznikl v roce 2003. Impulsem vzniku byla výzva seniorátního odboru pro církevní hudbu a zpěv k nacvičení dvou písní pro setkání pěveckých sborů seniorátu. Toto setkání se uskutečnilo na jaře r.2003 v Horní Čermné a bylo pro začínající pěvecký sbor velmi inspirativní.

 

Hlavním předpokladem pro činnost pěveckého sboru je sbormistr. Díky tomu, že v našem kostele působí varhanice MgA. Iveta Benešová, která má odborné vzdělání, velmi dobré schopnosti a hlavně ochotu pěvecký sbor řídit, se zpěváci schází jednou týdně (zpravidla v úterý vpodvečer) na zkouškách k nácviku písní a skladeb.

Od roku 2010 posílili náš pěvecký sbor zpěváci ze sousedního evangelického sboru ve Sloupnici.

Současné složení pěveckého sboru je 17 zpěváků: soprán 6, alt 5, tenor 3, bas 3. Někteří zpěváci zpívají i v dalších pěveckých sborech v Litomyšli (Sbor paní a dívek, Mužský pěvecký sbor).

 

Pěvecký sbor za své dosavadní působení nacvičil okolo 80 duchovních písní, se kterými vystupuje v evangelickém kostele v Litomyšli zpravidla o svátcích, v okolních evangelických sborech podle potřeby a také při ekumenických bohoslužbách v kostele Boží lásky v Budislavi. Pravidelně se zúčastňuje každoročního setkávání pěveckých sborů našeho (chrudimského) seniorátu. Představil se i při ekumenických bohoslužbách v kapli YMCY v zámeckém pivovaru v Litomyšli a v prosinci 2007 při ekumenických bohoslužbách v kostele Rozeslání apoštolů na Toulovcově náměstí v Litomyšli za spoluúčinkování Bohdana Mikoláška.

S Bohdanem Mikoláškem vystoupil jako host na jeho sólovém koncertě dne 9.prosince 2007 v evangelickém kostele Na Lánech v Litomyšli.                                                                

V roce 2008 zpíval při obnovení zvoničky v Pazuše a také při slavnostní bohoslužbě na zahájení stavby nového kostela Církve bratrské v Litomyšli.

21. prosince 2008 spoluúčinkoval na varhanním koncertě Ing.Josefa Coufala v evangelickém kostele Na Lánech v Litomyšli.

13. prosince 2009 zpíval na adventním koncertě varhanice MgA.Ivety Benešové a houslistky MgA.Petry Mimrové.

 

V roce 2013 pěvecký sbor pozastavil svoji činnost.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921