TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V LITOMYŠLI

19.01.2017 08:42
Téma týdne: Smíření – Kristova láska nás pobízí

Začátek všech setkání je v 18.00 hod.

Středa 18. ledna Sbor Českobratrské církve evangelické v Tomíčkově ulici

- káže římskokatolický duchovní Zdeněk Mach

Čtvrtek 19. ledna Husův sbor Církve československé husitské na Toulovcově náměstí

- káže evangelický farář Václav Hurt

Pátek 20. ledna Nový kostel Církve bratrské v Moravské ulici

- káže adventistický kazatel Čestmír Šťovíček

Pondělí 23. ledna Kaple svaté Markéty na proboštství

- káže husitský farář Štěpán Klásek

Úterý 24. ledna Husův sbor na Toulovcově náměstí – pořádá Církev adventistů s.d.

- káže kazatel Církve bratrské Daniel Kvasnička

Sbírka při všech těchto setkáních bude věnována na zvon se jménem biskupa Jana Augusty.

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921