Sborová ohlášení 9.9. 2018

09.09.2018 10:24

Sborová ohlášení 9.9. 2018                                                   

                                                                                                                               

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00. Kázat bude bratr Jura Běťák.

Ve středu nás Česká křesťanská akademie srdečně zve do auly místního gymnásia na přednášku českého psychiatra MUDr. Radkina Honzáka „Psychopati mezi námi.“ Začátek je v 18.00. Bude zde možné zakoupit i  jeho knihy a nechat si je od autora podepsat.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

Náboženství pro mladší děti tento týden nebude.

 

2. Část našeho sboru odjíždí v pátek na společný víkend do Horském domova v Herlíkovicích.

 

3. V pátek v Čáslavi jednalo Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty. Rozhodlo o rozdělení letošní Sbírky darů a o přidělení Hlavního daru lásky v roce 2019.

 

4. „Radujme se vždy společně“- tak se jmenuje slavnost, kterou si naše církev chce připomenout 100 let od spojení reformované a lutherské círve a vzniku Českobratrské církve evangelické. Slavnost se bude konat společně s celocírkevním sjezdem mládeže poslední víkend v září v Pardubicích. Je to v našem seniorátě a tedy nedaleko. Všichni jste na tuto slavnost zváni. Doporučuji především sobotní program, který začíná slavnostními bohoslužbami s večeří Páně a končí koncertem skupiny Svatopluk. Podrobnosti jsou na vývěsce i na webových stránkách církve.

 

5. Narozeniny má v příštím týdnu Adam Kubíček. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

6. Příští neděli má službu bratr Jura Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

7. Stále ještě můžete finančně podpořit letošní renovaci střechy na našem kostele. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

8. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 86. 1-3, 11

čtení 1Kr 10.4-9

text Mt 6. 31-34

poslání Fp 4. 4-6

písně 171, 196, 446, 152, 579

doprovod: Alena Běťáková 

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda        

kázání: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921