Sborová ohlášení 9.8. 2020

09.08.2020 10:27

Sborová ohlášení 9.8. 2020                                                            

                                                                                                                                                                                          

 

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

 

2. Ve středu se v České Třebové konalo rozloučení s bratrem farářem Jaroslavem Nečasem. Pán života a smrti jej povolal k sobě ve věku 73 let.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Pravoslav Hartman, sestra Alena Janecká a Matouš Pecháček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání. 

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

5. Na opravu fasády našeho kostela můžete přispět prostřednictvím účelové sbírky. Je tak možno učinit prostřednictvím sběrací listiny nebo dar zaslat na účet sboru. 

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

introit: Ž 103. 1-2, 4  

čtení: Gn 41. 53 - 42. 6 

text: Gn 42. 55-57

poslání: Mt 5. 13-16

písně: 84, 650, 672, 196, 176

doprovod: M+J Sadílkovi

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921