Sborová ohlášení 9.6. 2019 (Neděle svatodušní)

19.06.2019 13:00

Sborová ohlášení 9.6. 2019 (Neděle svatodušní)                     

1. Služby Boží máme opět příští neděli v 9.00.

Dnes odpoledne v 16.00 jsme zváni k bohoslužbách na dvorku Školamyšle. Kázat bratr farář Filip Keller ze Svitav.

Biblická hodina již tento týden nebude.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je pak také v pátek v 16.00.

 

2. Tento týden se v Novém kostele Církve bratrské konají dvě ekumenické akce:

V úterý v 18.00 jsme zváni k rozhovoru s Alexandrem Flekem a Danielem Rausem o parafrázi biblického textu a vydávání křesťanské literatury. Setkání nese název: „Všechno je parafráze skutečnosti.“ 

A ve středu v 19.00 nás Křesťanská akademie zve k přednášce arch. Aleše Brotánka „Architektura a klimatická změna.“

Tedy v úterý v 18.00 a ve středu v 19.00. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

3. Zítra od 9.00 se v našem sboru koná pastorálka farářů a farářek našeho seniorátu. Hostem bude bratr senior Tomáš Molnár z Trutnova.

 

4. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Lukáš Kubíček a sestra Milada Vopálková. Přejeme jim všechno dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro Diakonii ČCE.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 104. 31, 29-30

čtení Sk 2.1-12

text J 14.15-18, 26

poslání Ga 5. 16, 22-25, 6.8

písně 371, 373, 675, 397, 367, 378

doprovod: Jan Vávra

služba: Markéta Vondráčková

kázání: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921