Sborová ohlášení 9.4. 2023

09.04.2023 09:00

Sborová ohlášení 9.4. 2023                                                      

                                                                                                              

                                                                                                                      

  1. Vítáme u nás bratra Michala Brandu a děkujeme mu za dnešní slavnostní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit zítra na Pondělí velikonoční 10.4. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Daniel Matouš. V Pondělí velikonoční jsme také zváni na ekumenické bohoslužby a pouť z Proseče. Bohoslužby se konají v kostelíku Boží lásky na Budislavi ve 14:30. Pozvánka s podrobnostmi je u služby.
  3. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, který je letos určen pro sbor v Libčicích nad Vltavou, podrobnosti jsou na nástěnce. Je možné také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary.
  4. Ve čtvrtek 13.4. se v 18:30 koná pravidelná schůze staršovstva.
  5. Zítra má službu sestra Miloslava Fryaufová a bratr Jiří Běťák.
  6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

služba: Čestmír Svoboda a Josef Čejka

doprovod: MaJ Sadílkovi

kázal: Michal Branda

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921