Sborová ohlášení 9.4. 2017 (Květná neděle)

12.04.2017 20:15

Sborová ohlášení 9.4. 2017 (Květná neděle)                                                                                          

                          

1. Dnes po shromáždění je schůze staršovstva.

Shromáždění o velikonočních svátcích se budou konat takto:

Na Zelený čtvrtek v 18.00 hod. čtení pašijí podle Lukáše

Na Velký pátek v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně

Na Velikonoční neděli v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně

Na Velikonoční pondělí v 9.00 hod. bohoslužby

Konfirmační cvičení ani náboženství pro děti tento týden nebude.

 

2. Příští neděli 16.4. v 10.30 hod. jsme také zváni do piaristického kostela na slavnostní shromáždění se svěcením zvonů.

 

3. Máme již také termín letošního sborového výletu. Je to neděle 14. května a navštívíme sbor ve Vanovicích a jeho okolí. Podrobnosti upřesníme dnes na staršovstvu. Budeme rádi, když se tam s námi vypravíte.

 

4. Narozeniny mají v tomto týdnu sestry Jindřiška Kubíčková, Jitka Malá a Maruška Slušná. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Na Velký pátek mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíček, na Velikonoční neděli pak sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek. 

 

6. Do Velikonoc máme ještě příležitost se připojit k postní sbírce Diakonie ČCE. Letos je na pomoc v uprchlických táborech v Barmě. Podrobnosti jsou na vývěsce. Sběrací listina je u služby.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

8. Slovo ke čtení pašijí (farář).

 

introit Ž 118. 1, 24-26a

čtení Mt 21. 1-10

text J 12. 15-16

poslání Ko 3. 12-17

písně 118, 252, 632, 361, 443                                                                                                                                      

kázal Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921