Sborová ohlášení 9.2. 2020

09.02.2020 12:00

Sborová ohlášení 9.2. 2020                                                   

                                                                                                                                                                                                             

                             

1. Bohoslužby budeme slavit opět v neděli v 9.00.

V týdnu žádná shromáždění nemáme, neboť jsou jarní prázdniny.

 

2. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

3. Sbírka na pomoc lidem v uprchlických táborech na řeckých ostrovech vynesla v našem sboru 4.770 Kč. Všem dárcům děkujeme. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je na Křesťanskou službu. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

4. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem stolu u kávy a čaje

 

 

 

 

introit Ž 25. 1-2, 4

čtení Jon 1. 1-3, 2. 1-2, 3. 1-5, 10

text Mt 12. 38-42

poslání 1K 1. 18-25

písně  178, 694, 236, 648, 690

doprovod: Alena Běťáková

služba: Emil Vávra

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921