Sborová ohlášení 9.12. 2018 (2. adventní)

09.12.2018 11:11

Sborová ohlášení 9.12. 2018  (2. adventní)                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                       

1. Služby Boží jsou opět příští neděli v 9.00.

Biblickou hodinu máme v úterý v 18.30. 

Vánoční hru budeme s dětmi nacvičovat v pátek v 15.00.

 

2. Příští neděli se v Obecním domě v Praze koná slavnostní shromáždění ke stoletému výročí vzniku Českobratrské církve evangelické.

 

3. Narozeniny má dnes sestra Miloslava Ferdinandová a v příštím týdnu bratr Vladimír Jílek a sestry Ria Slušná, Andrea Šplíchalová a Viola Dvořáková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

5. Můžete si zakoupit objednané výrobky z Rolničky a také knihu modliteb „Vždyť se mnou jsi...“(130 Kč), sborník k letošnímu stoletému výročí Jeronýmovy jednoty „Kažte evangelium všemu stvoření“(150 Kč), Evangelický kalendář a příručku Na každý den (130 Kč).

 

6. Je otevřena sbírka na vánoční dárky pro naše děti. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 113.1-3

čtení Lk 3.1-9 

text Iz 11. 1-10

poslání Zj 22.12-17

písně 259, 262. 1-4, 8, 277, 269. 1-4, 11-12, 651

doprovod: Jakub, Magdalena a Jan Sadílkovi

služba: Jura Běťák, Vlasta Ritzingerová       

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921