Sborová ohlášení 9.10. 2022

09.10.2022 04:09

Sborová ohlášení 9.10. 2022                                                       

                                                                                                              

            

 1. Děkujeme bratru kurátorovi Michalu Sadílkovi za dnešní bohoslužby.
 2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 16.10. v 9 hodin. Hostem na kazatelně bude bratr seniorátní jáhen Michal Branda, patrně přijede i s rodinou. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede bratr Jiří Běťák.
 3. Ve Sloupnici bude dnes v 15 hodin bratrem seniorem slavnostně instalován do služby bratr farář Daniel Matouš.
 4. Náboženství pro děti je ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin.
 5. Biblické hodiny se konají ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
 6. Ve čtvrtek v 18:30 je pravidelná schůze staršovstva.
 7. V pondělí nás zve ČKA na přednášku děkana ETF bratra faráře Jiřího Mrázka o Zjevení Sv. Jana. Přednáška se koná zde v kostele v 19 hodin.
 8. Presbyteři, rozeberte si prosím sborové dopisy k roznesení.
 9. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.
 10. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.
 11. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

Introit Ž 31, 2-4

Čtení Mt 7,24

Text Ž 125

poslání 1.Pt 5,6

písně: 157, 698, 158, 63

služba: Miloslava Fryaufová, Jiří Běťák

doprovod: M & J Sadílkovi

kázal: Michal Sadílek

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921