Sborová ohlášení 9.10. 2016

10.10.2016 13:08

Sborová ohlášení 9.10. 2016                                                         

1. Po shromáždění je dnes schůze staršovstva.

Příští nedělní bohoslužby budou ekumenické. Začínají také v 9.00 hod. a to v piaristickém kostele a bude vysluhována svatá večeře Páně. Zde, v našem kostele bohoslužby nebudou.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30 hod.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Příští víkend se v Litomyšli koná mezinárodní konference spolku Exulant „Exulanti, vyhnanci a uprchlíci.“ Zahájení konference je v pátek ve 13.00 hod. Úvodní bohoslužby povede bratr synodní senior Daniel Ženatý. Ke všem přednáškám jste upřímně zváni. Podrobný program je na vývěsce.

Smetanův dům nás v úterý 11. října zve na divadelní představení Litomyšlský monstrproces Střítezský a  spol.“ Začátek je v 18.00 hod.

Sbor ve Džbánově nás příští neděli 16. října na instalaci svého nového faráře Pavla Hejzlara. Začátek je v 15.00 hod.

 

3. Děkujeme všem z vás, kteří se podíleli na mytí oken v našem kostele.

 

4. Dnes má narozeniny bratr František Severa a v týdnu pak David Kubíček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.     

 

6. Prosíme vás o příspěvek na účelovou sbírku na letošní opravy v našem sboru. Obnova našeho kostela nás stála 241.000,- Kč. Sběrací listina je u služby. Těm, kteří již na tento účel přispěli, velice děkujeme.

Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní pomoc. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, který je určen pro pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa i v naší republice. Za minulé období rozhodla synodní rada z Fondu sociální a charitativní pomoci uvolnit částku 300.000,- Kč na pomoc postiženým zemětřesením ve střední Itálii,

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 104.1a, 13-15, 35b

čtení Dt 8. 2-18 

text Dt 8. 17-18a, 3b 

poslání 1Tm 6.6-12a

písně 85, 638, 549, 397, 548, 177

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921