Sborová ohlášení 9.1. 2022

09.01.2022 01:20

Sborová ohlášení 9.1. 2022                                                   

                                                                                           

                                                                                                  

0. Vítáme  bratra kazatele Davida Beňu a děkujeme mu za službu slova.

                                                                                                                 

1. Služby Boží budeme slavit opět za týden v neděli v 9.00. Kázat bude bratr jáhen Michal Branda z Pardubic.

 

2. Náš bratr farář je tento týden na dovolené. V případě pohřbu ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

Jiná shromáždění v tomto týdnu nejsou.

 

3.Týden modliteb za jednotu křesťanů je letos naplánován na týden 17.-21. ledna vždy od 18.00. První shromáždění se koná v Církvi římskokatolické v kapli sv. Markéty.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Miluše Šplíchalová.  Přejeme ji všechno dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Službu příští neděli má bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

 

 

 

 

introit

čtení

text Ab

poslání 

písně 204, 486, 490, 188, 786 

služba: Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová.

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: David Beňa


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921