Sborová ohlášení 8.9. 2019

08.09.2019 10:21

Sborová ohlášení 8.9. 2019                                                     

 

                                                                                                                      

1. K bohoslužbám se sejdeme opět příští neděli v 9.00.

Dnes odpoledne v 16.00 jsme zváni k „Bohoslužbě na dvorku“ do YMCA na Zámeckém návrší. Kázat bude bratr Miloš Kolovratník z České Třebové.

Konfirmační cvičení a náboženství pro děti tento pátek nebude. Bratr farář bude na jednání Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty ve Valašském Meziříčí.

 

2. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda. Nedělní školu povede sestra Marie Peňázová.

 

3. Dárcům velice děkujeme za příspěvek na celocírkevní sbírky: sbírka 30.6. na solidaritu sborů vynesla 870 Kč a sbírka 1.9. na školy Evangelické akademie 2030 Kč. Do konce září můžete ještě příspět na účelovou sbírku na nový kotel pro vytápení našeho kostela. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

4. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 136. 1-3   

čtení  Ž 1 (Sd 6. 7-10, 25-32)

text Ex 20. 3

poslání Ř 12.2 

písně 81. 1-8, 632, 182, 601, 119. 17-18

doprovod: Alena Běťáková

služba: Michal Veselík, Vlastimil Voříšek.

nedělní škola: Miloslava Fryaufová

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921