Sborová ohlášení 8.5. 2022

08.05.2022 05:20

Sborová ohlášení 8.5. 2022                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                      

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Biblická hodina, náboženství tento týden nebude.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

 

2. Bratr farář je do čtvrtka na dovolené. V naléhavých případech ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

 

3. Dnes odpoledne v 15.00 nás sbor v Lozicích zve k instalaci své nové farářky Michaely Najbrtové.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Daniel Brýdl.  Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli mají bratři Emil Vávra a Michal Sadílek.

 

5. Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty byla v našem sboru 7.550 Kč a sbírka na pomoc Ukrajině 62.020 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty (na opravy našich kostelů a far) můžete přispět až do konce května. Podrobnosti naleznete v letáku JJ. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

introit Ž 95,1

čtení Mt 14,22-31

text  2Kr 19,14-16

poslání  Ko 2,6

písně  640, 395, 728, 712, 549

služba: Markéta Vondráčková

doprovod: M+J Sadílkovi

kázala: Jaroslava Peňázová

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921