Sborová ohlášení 8.5. 2016

09.05.2016 13:57

Sborová ohlášení 8.5. 2016                                                                                                                                                                                                              

1. Po shromáždění je schůze staršovstva.

Dnes večer jste zváni ke společnému zpívání ze zpěvníku Svítá. Začátek je v 17.00 hod.

Příští neděle je Neděle svatodušní. Služby Boží v 9.00 hod. se svatou večeří Páně.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Ve středu nás KA zve na přednášku ThDr. Martina Chadimy:  „Jeroným – mistr čtyř universit“. Začátek je v 19.00 hod. v aule gymnásia.

Děti mají náboženství v pátek v 16.00 hod.

 

2. Prosím přihlašujte se na sborový zájezd. Tentokrát se v neděli 29.5.  vypravíme se na evangelickou Vysočinu. Bohoslužby plánujeme v Prosetíně a navštívime ještě sbory v Rovečném, Daňkovicích, Sněžném a Jimramově. Cena, kterou je třeba zaplatit při přihlášení, je 200 Kč.

 

3. Práce na nové elektroinstalaci a malování se blíží ke svému závěru. Velice děkujeme za vaši pomoc při úklidu. Ještě nás jeden závěrečný úklid čeká – asi opět v pátek?

 

4. Příští neděli mají službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Veselík. 

 

5. Do konce května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi. Staršovstvo vyhlásilo také sbírku na letošní opravy v našem kostele. Sběrací listiny jsou u služby. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby našeho sboru. Sbírka příští neděli bude na Diakonii ČCE.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

introit Ga 1.3-5

čtení Sk 1.1-11

text Ef 1.19-23

poslání Mt 28.16-20

písně 353, 244.1-8, 252, 236,  355

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921