Sborová ohlášení 8. 4. 2018

08.04.2018 10:05

Sborová ohlášení 8. 4. 2018                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Služby Boží máme opět za týden v 9.00.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblickou hodinu máme také ve čtvrtek v 18.30.

Náboženství pro děti je v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší).

V sobotu 14.4. Vás zveme ke sborovému večeru do postranní místnosti našeho kostela. Přijďte se sdílet kolem stolu. Občerstvení bude připraveno a začátek je ve 20.00.

 

2. Sborový výlet, ke kterému vás upřímně zveme, letos připravujeme na neděli 13. května. Vypravíme se do Hronova a Broumova. Další podrobnosti jsou na pozvánce.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Jindřiška Kubíčková, Maruška Slušná a Jeroným Čejka. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Josef Čejka.

 

5. Sbírka na Hlavní dar lásky JJ vynesla 4530 Kč. Na postní sbírku pro Diakonii jsme vybrali 6000 Kč. Za vaše dary děkujeme. Začala také celocírkevní Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi. Můžete na ni přispět během dubna a května prostřednictvím sběrací listiny a nebo přímo na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž 117

čtení J 20. 19-31

text J 20. 19-20, 26-29

poslání 1J 5. 1-5, 11, 20

požehnání Ž 115. 9-15

písně 178, 336, 350, 622, 334

doprovod: Eva Čejková

služba: Jan Kubíček   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921