Sborová ohlášení 8.3. 2020

08.03.2020 12:25

Sborová ohlášení 8.3. 2020                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Biblická hodina bude v úterý také v 18.30

Náboženství pro mladší děti tento čtvrtek nebude.

Konfirmační cvičení pak v pátek ve 14.30.

Náboženství pro starší děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Bratr farář bude ve středu a ve čtvrtek v Praze zastupovat Jeronýmovu jednotu na jednání „Kulatého stolu“.

 

3. Letošní výroční sborové shromáždění bude v neděli 29. března v 9.00 při bohoslužbách.

Seniorátní odbor pro vzdělávání laiků nás v neděli 15.3. zve do našeho sboru v Pardubicích na presbyterní konferenci s názvem „Rozhovor o večeři Páně“. Začátek je v 15.00 a podrobnosti jsou na vývěsce.

 

4. Narozeniny mají v tomto týdnu bratr Jiří Peňáz a sestry Emilie Čejková a Hana Šmákalová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání. Sestra Emilie Čejková je upoutaná na lůžko a ubývají ji síly. Myslete na ni na modlitbách.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.  

 

6. Sbírka na Křesťanskou službu byla v našem sboru 1.045 Kč. Dárcům děkujeme. V postním období můžete i letos přispět na postní sbírku, kterou vyhlásila Diakonie naší církve. Je určena na podporu komunitní školky a pro děti syrských uprchlíků v Libanonu. Podrobnosti jsou na vývěsce a sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem kávy a čaje.

 

introit Ž 145.8-9

čtení Mt 7.21-27

text Mt 21.28-32

poslání Ko 3. 12-17

písně 67, 688, 500, 690, 487

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Michal Veselík a Vlastimil Voříšek

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921