Sborová ohlášení 8.11. 2020

08.11.2020 08:01

Sborová ohlášení 8.11. 2020

                                                                                                                                                                                                                                    

1. Až do odvolání nemáme nedělní bohoslužby v kostele. Záznam můžete ale sledovat na webových stránkách sboru.

Rovněž v týdnu nemáme žádná katechetická shromáždění.

Zítra je však naplánována schůze staršovstva on line. Začátek je v 18.30.

 

2. Dnes je to 400 let co proběhla bitva na Bílé hoře. Vojsko protestantských stavů bylo poraženo. Pro nás evangelíky to měla tragické důsledky: násilná rekatolizace a zákaz evangelické víry na 160 let, konfiskace majetku a nucený exil protestantské šlechty.

     Jsme vděčni Bohu, že dnes můžeme v naší zemi svoji víru vyznávat svobodně bez omezení a že také ekumenicky spolupracujeme jak s římskými katolíky, tak s ostatními církvemi.

 

3. Ve středu 11.11. je Den veteránů. Připojit se k němu můžete tak, že si z úcty k válečným veteránům připnete červený vlčí mák. Je pro Vás připraven v předsíni naší fary. Současně zde také můžete přispět do kasičky se sbírkou. Podpoříte tak natáčení vzpomínek pro archiv Paměť národa.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Svůj dar můžete zaslat na účet sboru 222402179/0300 (vs: 201). Níže je QR kód pro jednoduché placení telefonem, částka se dá samozřejmě změnit.

 

5. Přeji Vám požehnanou neděli. Mějte se dobře a buďte zdrávi.

                                                                                                                      

introit Ž 130. 5-7

čtení: Ž 51. 3-19 

text: Gn 42. 27-38

poslání: Ko 3. 12-17                              

písně: 639, 498, 500, 510, 690

doprovod: Magdalena a Jan Sadílkovi

upravila: Eva Čejková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921