Sborová ohlášení 8.10. 2017

09.10.2017 16:20

Sborová ohlášení 8.10. 2017                                                              

0. Děkujeme bratru vikáři Janu Hrudkovi ha dnešní službu slova.

Náš bratr farář je dnes na slavnostních bohoslužbách v Mladé Boleslavi

                                                                                                                                                

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Příští neděli (15. října) odpoledne budeme zde ve sboru zpívat písně ze zpěvníčku Svítá. Přijďte si zazpívat. Začátek je v 15.00 hod.

Ve čtvrtek začínáme s biblickou hodinou. Sejdeme se v 18.30 v postranní místnosti našeho kostela a na programu bude Evangelium podle Jana.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek v 14.30 hod.

Náboženství pro děti pak v pátek v 14.30 hod. (starší)

                                                             16.00 hod. (mladší)

2. Dnes končí celocírkevní setkání mládeže, které se konalo o víkendu v Jablonci nad Nisou.

 

3. Za 14 dnů, v neděli 22. října budeme v našem sboru při bohoslužbách děkovat za letošní úrodu. Bude to shromáždění s večeří Páně. Pozvání naleznete také ve sborovém dopise.

                   Stejný den odpoledne ve 14.00 hod. jsou pak do našeho sboru zváni presbyteři a presbyterky na okrskovou presbyterní konferenci. Našim milým hostem bude bratr kazatel David Beňa a bude hovořit na théma: „Martin Luther - co nám vlastně odkázal.

 

4. Jak již asi víte, sestra farářka Věra Pleskotová vážně onemocněla. Prosím, modlete se za její uzdravení.

 

5. Příští neděli mají službu bratří Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda .

 

6. Také letos vydává naše církev nástěnný kalendář. Je možno si ho objednat u služby (cena 69 Kč). Sbírka na výměnu kotle na faře vynesla 11 100 Kč. Všem dárcům děkujeme. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit

čtení  

text

poslání

písně

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Michal Veselík

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921