Sborová ohlášení 7.8.2016

08.08.2016 15:59

Sborová ohlášení 7.8.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Služby Boží jsou opět za týden v 9.00 hod.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Dagmar Šplíchalová a sestra Alena Janecká. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a setra Miloslava Fryaufová.   

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ř 11.33-36

čtení Ex 20.1-7

text Iz 55.6

poslání Ko 2.6-11

písně 639, 689, 554, 635, 550

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921