Sborová ohlášení 7.5. 2023

07.05.2023 09:01

Sborová ohlášení 7.5. 2023                                                         

                                                                                                                           

  1. Vítáme u nás bratra synodního seniora Pavla Pokorného a děkujeme mu za dnešní bohoslužby. Vítáme také všechny hosty našeho sborového dne k výročí 100 let sboru a jsme vděčni za společenství a všechna setkání při této příležitosti.
  2. Služby Boží budeme slavit opět v neděli 14.5. v 9 hodin. Kázat bude bratr seniorátní jáhen Michal Branda. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou povede sestra Maruška Peňázová.
  3. Biblická hodina ani náboženství pro děti tento týden nejsou, ve čtvrtek v 18:30 se koná pravidelná schůze staršovstva.
  4. Dnešní chrámová sbírka je určena pro připravované středisko Diakonie ve Vendolí. Ke sbírce nás nyní pozve hlavní koordinátorka projektu sestra Květa Kellerová ze svitavského sboru. Je možné také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary a do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. Během dne bude možné si v případě zájmu prohlédnout postup prací na faře.
  5. Službu příští neděli mají bratři Čestmír Svoboda a Josef Čejka.
  6. Po shromáždění budeme pokračovat v programu sborového dne historickým ohlédnutím bratra Jana Vávry, poté v 11 hodin bude rozhovor s bratrem synodním seniorem, vše zde v kostele. Pak bude společný oběd, ke kterému zveme všechny, kdo tu jste. A po obědě bude odpolední program s bratrem farářem Lukášem Klímou a s hudbou. Program pro děti začíná bezprostředně po bohoslužbách a pokračuje i po obědě na zahradě.

 

 

 

Introit Ž 8,2-5

Čtení Ex 19,1-8

Text 1 Pt 2,1-10

písně: 260, 188, 377, 759, 769, 426

služba: Michal Veselík a Vlastimil Voříšek

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Pavel Pokorný

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921