Sborová ohlášení 7.4. 2023

07.04.2023 09:00

Sborová ohlášení 7.4. 2023                                                       

                                                                                                           

                                                                                                                         

  1. Děkujeme bratru faráři Václavu Hurtovi za dnešní slavnostní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit na Boží hod velikonoční 9.4. v 9 hodin, kázat bude bratr jáhen Michal Branda a budeme slavit večeři Páně. Další bohoslužby budou na Pondělí velikonoční v 9 hodin, kázat bude bratr farář Daniel Matouš. V Pondělí velikonoční jsme také zváni na ekumenické bohoslužby a pouť z Proseče. Bohoslužby se konají v kostelíku Boží lásky na Budislavi ve 14:30. Pozvánka s podrobnostmi je u služby.
  3. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Je možné přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary a dneškem končí postní sbírka na dlouhodobou práci naší Diakonie v Bejrútu, podpoříme tím děti z chudých syrských a libanonských rodin. Je to možné buď na listinu, nebo na účet sboru, vs je 401. Sbírka na pomoc po zemětřesení v Turecku a v Sýrii vynesla v našem sboru celkem 19.500,- Kč. Děkujeme za všechny vaše dary.
  4. Službu v neděli mají bratři Čestmír Svoboda a Josef Čejka.
  5. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

písně: 528, 517, 525, 510, 519, 589

služba: Vlastimil Voříšek a Michal Veselík

doprovod: MaJ Sadílkovi

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921