Sborová ohlášení 7.4. 2019

07.04.2019 10:53

Sborová ohlášení 7.4. 2019                                                 

                                                                                        

0. Děkujeme sestře Vlastě Ritzingerové za službu slova.

                                                                                                                         

1. Služby Boží budou opět příští neděli v 9.00. Při shromáždění bude pokřtěn Matyáš Tichý, syn manželů Michaely a Zbyňka Tichých.

V úterý nás KA zve k diskusnímu večeru o aktuální politice se senátorem Pavlem Fišerem. Setkání se koná v Novém kostele Církve bratrské a začátek je v 18.00 hod.

Biblická hodina proto tento týden nebude.

Konfirmační cvičení se koná v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti také v pátek v 16.00.

V pátek jsme zváni (děti i dospělí) k ekumenické křížové cestě. Začátek je u piaristického kostela v 17.00 a konec na Šibeničním vrchu.

 

2. Bratr farář má ve dnech 5.-7. dubna dovolenou a je na vzdělávání pro pěstouny v Hrobicích.

 

3. V příštím týdnu má narozeniny Maruška Slušná, Jeroným Čejka, sestra Jindřiška Kubíčková a sestra Jitka Malá. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli mají bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.  

 

5. Probíhá postní sbírka Diakonie ČCE, která je na podporu syrských válečných uprchlíků v Libanonu a Jordánsku. Sbírku vám doporučujeme a sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 25.  5-16, 20

čtení 1K 10. 1-6, 11-13  

text L 13. 1-9

poslání Ř 6. 4-5, 10-11

písně 25, 433, 684, 690, 636

doprovod: J+M+J Sadílkovi

služba: Emil Vávra a Markéta Vondráčková        

kázání: Vlasta Ritzingerová


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921