Sborová ohlášení 7.3. 2021

07.03.2021 07:00

Sborová ohlášení 7.3. 2021                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                   

1. Bohoslužby v našem kostele se vzhledem ke špatné epidemické situaci nekonají. Jejich zvukovou a písemnou podobu naleznete na webových stránkách sboru.

 

2. V tomto týdnu má narozeniny bratr Jiří Peňáz a sestra Hana Šmákalová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Tak jako v minulých letech můžete i letos v době postní přispět na postní sbírku Diakonie ČCE. Ze shromážděných prostředků bude podpořeno vzdělávání dětí v Libanonu. Více na webových stránkách Diakonie. Postní sbírka má na našem účtu vs  401.

Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je na církevní tisk (vs 301).

 

4. Přeji vám dobrou neděli. Ať vás Pán Ježíš provází svojí láskou ochranou a milostí. Buďte zdrávi a mějte se dobře.

 

 

 

 

introit Ž 130. 5-8

čtení Gn 22. 1-14

text Mk 8. 27-36

poslání Žd 12. 1-12

písně 209, 258, 470, 632, 684

střih: Jura Běťák

doprovod: Pavel Klinecký, Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921