Sborová ohlášení 7.2. 2021

07.02.2021 07:01

Sborová ohlášení 7.2. 2021                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                   

1. Bohoslužby v kostele se zatím stále nemáme. Jejich záznam však naleznete na webových stránkách sboru.

 

2. V tomto týdnu má narozeniny bratr Milan Janecký. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Svůj příspěvek můžete zaslat na sborový účet 222402178 (vs 201).

 

4. Přeji vám hezkou neděli. Ať vás Pán Ježíš provází svojí láskou ochranou a milostí. Mějte se dobře.

 

 

 

 

itroit: Ž 25. 1-2, 6

čtení: Gn 43. 1-15

text: Gn 43. 1-2, 8-15

poslání: 1J 4. 7-14

písně: 442, 553, 554, 559, 550

střih: Jiří Běťák  

doprovod: Pavel Peňáz 

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921