Sborová ohlášení 7.2. 2016

08.02.2016 15:21

Sborová ohlášení 7.2. 2016                                                                                                                                                            

1. Služby Boží jsou opět za týden v 9.00 hod. Příští neděle je 1. neděle postní a bude vysluhována svatá večeře Páně.

Příští neděli po shromáždění bude schůze staršovstva.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Náboženství pro děti pak v pátek v 16.00 hod.

 

2. Bratr Milan Dvořák nás v pátek 12.2. zve do Městské galerie U Rytířů na zahájení výstavy fotografií „Tak šel čas a nyní tryskem pádí“. Začátek je v 17.00 hod.

 

3.Dnes jsme se dozvěděli, že bratr Chadima je v nemocnici. Prosím, myslete na něj ve svých modlitbách.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jan Kubíček a bratr Lukáš Kubíček.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji.

 

7. Ve středu začíná podle církevního kalendáře postní období. Je to čas pokání, kterým se křesťané připravují k velikonočním svátkům. Na podzim jsme zde v Litomyšli jako křesťané vtoupili společně do doby adventní. Chceme tak stejně i nyní společně vstoupit do doby postní.

 Bratr farář Jiří Veselý z římskokatolické farnosti nás pozval k ekumenickým bohoslužbám na Popeleční středu do kostela Povýšení sv. kříže. S popeleční středou jsou spojena slova Písma: „Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Vedle znamenání popelem (tzv. popelec) bude také vysluhována ekumenická večeře Páně. Začátek je v 17.45 hod. Pokud budete mít čas, chuť a odvahu vyzkoušet v naší ekumeně něco pro nás nového, přijďte.

 

 

introit: Iz 6.3                      

čtení: Ex 3. 1-15                      

text: Ex 3. 9-10, 14-15                                 

poslání: Žd 11. 23-27, 39 – 12.2a                       

písně: 164, 176, S331, 621, S375

kázal: Václav Hurt                         


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921