Sborová ohlášení 7.11. 2021 (bohoslužby pro děti)

07.11.2021 07:11

Sborová ohlášení 7.11. 2021 (bohoslužby pro děti)         

                                                                                                                                                                                                                                           

                 

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Zítra v 18.30 je pravidelná schůze našeho staršovstva.

Biblická hodina je v úterý v 18.30.

Náboženství pro děti je ve čtvrtek v 16.00.  

A konfirmační cvičení v pátek ve 14.30.

 

2. Včera v Chrudimi jednal konvent našeho seniorátu. Mimo jiné byli instalováni nově zvolení členové seniorátního výboru a schváleno hospodaření seniorátu i rozpočet na příští rok.

         Ve čtvrtek 11.11. je Den válečných veteránů. Jejich památku si můžete připomenout připnutím vlčího máku (30 kč) a současně tak podpořit natáčení vzpomínek pro Paměť národa.

 

3. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Opravu zídky u schodiště do kostela i novou linku pro sborovou kuchyňku můžete podpořit svým darem buď na sběrací listinu nebo na účet sboru.

          Chrámová sbírka je dnes pro potřeby našeho sboru.

 

5. Můžete si již také objednat letošní výrobky z Rolničky.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

                                             

 

 

 

 

introit Ž 144. 1-2, 15b   

čtení Sd 13. 1-5, 24-25, 14. 5-9, 12-14, 15. 9-16, 16. 1-5   

text Sd 16. 23, 25-30

poslání Žd 11. 1-2, 32-34, 39-12.1-2     

písně 190, 182, S344, 632, S23

služba: Jura Běťák a Miloslava Fryaufová

doprovod: Jakub a Magdalena Sadílkovi

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921