Sborová ohlášení 7.10. 2018

07.10.2018 13:20

Sborová ohlášení 7.10. 2018                                               

                                                                                         

0. Vítáme bratra kazatele Davida Beňu a děkujeme mu za službu. Bratr farář je dnes na vzdělávání pro pěstouny v Malenovicích.

 

1. Za týden, v neděli 14.10. budeme mít náš podzimní sborový den. Chceme si takto připomenout letošní stoleté výročí naší církve. Naším milým hostem bude bratr Petr Morée, učitel na Evangelické theologické fakultě UK. Dopoledne v 9.00 bude kázat a odpoledne ve 14.30 bude hovořit na théma: „Cesty českých evangelíků v zákrutách moderních dějim.“ Plánujeme také společný oběd v restauraci „U Medvěda.“ Prosím, přijměte tedy toto pozvání na sborový den jako příležitost k sdílení se i ke vzájemnému rozhovoru.  

Biblická hodina bude v úterý v 18.30. Budeme pokračovat ve čtení, výkladu a rozhovoru nad Evangeliem podle Jana (J 7.37-53, 8. 1-11).

Konfirmandi mají své cvičení v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Je pro vás připraven říjnový sborový dopis, který si můžete vzít nebo vám bude doručen. Naleznete v něm také pozvání na další říjnové neděle. 21.10. vás zveme na Neděli díkůčinění s večeří Páně a 28.10. na odpolední koncert k výročí Československé republiky.

 

3. Ve čtvrtek Pán života a smrti povolal k sobě emeritního synodního seniora ČCE bratra Pavla Smetanu. Pohřeb se koná v pondělí v 13.30 v Praze v kostele U Martina ve Zdi. 

 

4. Z pardubického sboru nám přišlo pozvání na instalaci sestry farářky Hany Ducho. Uvedení do služby slova a svátostí se koná v kostele v Pardubicích v neděli 14. října v 15.00 hod.

Mládež je příští víkend (12.-14.10) zvána na seniorátní dny do Džbánova. Téma je „Spiritualita ve filmu.“ Více na vývěsce.

 

5. Příští neděli má službu bratr Vlastimil Voříšek.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je na pomoc lidem postiženým katastrofou v Indonésii. Sbírka bude otevřena prostřednictvím sběrací listiny ještě další neděle. 

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy, čaje a buchet.

 

 

 

doprovod: Eva Čejková 

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi        

kázání: David Beňa


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921