Sborová ohlášení 6.9. 2020

06.09.2020 10:55

Sborová ohlášení 6.9. 2020                                              

                                                                                                                                                                                         

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Bude také už nedělní škola.

Schůze staršovstva je zítra v 18.30.

Na biblické hodině v úterý v 18.30 budeme pokračovat ve výkladu Evangelia podle Jana (závěr 18. kapitoly).

Náboženství pro mladší děti bude ve čtvrtek v 16.00.

Náboženství pro starší děti tento pátek nebude.

Konfirmační cvičení je přesunoto na příští neděli po bohoslužbách.

V sobotu nás snoubenci Jakub Sadílek a Kateřina Macková zvou na svoji svatbu do kostela Nalezení sv. Kříže. Začátek je ve 14.00. 

 

2. Bratr farář bude v pátek a v sobotu v Přešticích na jednání Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty.

 

3. Od Charity jsme dostali prosbu o sbírku ošacení pro uprchlíky v Řecku. Podrobnosti jsou u služby. Věci je možné dodat do Lidového domu do 10. září.

 

4. Narozeniny má v příštím týdnu Apolenka Běťáková. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli má službu bratr Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

6. Pokračuje oprava fasády našeho kostela. Na tento účel můžete přispět prostřednictvím sběrací listiny nebo dar zaslat na účet sboru. 

Rovněž pokračuje také sbírka na pomoc lidem v Bejrútu, který byl nedávno postižen ničivým výbuchem. Sběrací listina je u služby a podrobnosti jsou na vývěsce.

Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je pro Evangelickou akademii, tedy pro školy naší církve.

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 145.1, 5-6

čtení Mt 5.3-10

text Mk 10.13-16

poslání 1Pt 1.22-2.2

písně 627, 176, 694, 539, 636

doprovod: Jan Vávra

služba: Emil Vávra   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921