Sborová ohlášení 6.8. 2023

06.08.2023 09:00

Sborová ohlášení 6.8. 2023                                                        

                                                                                                                                

  1. Děkujeme bratru faráři Václavu Hurtovi za dnešní slavnostní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 13.8. v 9 hodin, kázání bude mít čtené sestra Vlasta Ritzingerová.
  3. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.
  4. Službu příští neděli má sestra Miloslava Fryaufová a bratr Jiří Běťák.
  5. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

služba: Josef Čejka a Čestmír Svoboda

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921