Sborová ohlášení 6.8. 2017

09.08.2017 14:46

Sborová ohlášení 6.8. 2017                                                                                                                

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Pán života a smrti povolal k sobě z této časnosti sestru Květu Voříškovou. Zemřela ve středu 2. srpna ve věku 87 let. Rozloučení s ní se koná v tomto kostele ve čtvrtek v 10.00 hod.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Jan Vávra a sestra Alena Janecká. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

Můžete také přispět na účelovou sbírku na výměnu plynového kotle na faře. Sběrací listina je u služby.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 124.8, 125.1

čtení Lk 16.1-9

text Kaz 11.1-4

poslání 1J 3.16-24

písně 642, 191, 611, 192, 608

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921