Sborová ohlášení 6.5. 2018 (bohoslužby pro děti)

04.05.2018 13:23

Sborová ohlášení 6.5. 2018 (bohoslužby pro děti)

                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Bohoslužby příští neděli jsou v 9:00. Kázat bude sestra Jaroslava Peňázová. V neděli jedeme také na sborový výlet do Hronova, Police a Broumova. Odjezd auty je v 8:00 od kostela. Další podrobnosti jsou na pozvánce.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14:30.

Biblická hodina je také ve čtvrtek v 18:30.

Náboženství mají děti v pátek ve 14:30 (starší) a v 16:00 (mladší).

 

2. Bratr farář má do pátku dovolenou. V případě pohřbu se obracejte na bratra vikáře Jana Hrudku.

 

3. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák.

 

4. Prosím pamatujte na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty. Financují se z ní opravy kostelů a far v naší církvi. Můžete na ni přispět prostřednictvím sběrací listiny, anebo bankovním převodem s variabilním symbolem 304. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Bratr kurátor prosí o dobrovolníky k vytvoření zázemí pro účastníky v průběhu synodu naší církve, který bude v Litomyšli za 4 týdny od čtvrtka 31.5. do soboty 2.6. U služby je tabulka, kde jsou naznačené potřebné počty osob i časy. Také nás žádají o sladké a slané drobnosti k posezení, počty jsou též v tabulce. Děkuji Vám za ochotu se na tom podílet.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 119. 155-159

čtení Iz 61. 1-3

text Lk 4. 16-21

poslání 2Kr 9.6-7

písně 702, 631, 694, S135, 485

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921