Sborová ohlášení 6.3. 2022 (1. postní s večeří Páně)

06.03.2022 03:20

Sborová ohlášení 6.3. 2022 (1. postní s večeří Páně)                                                                                                                  

                                                                                                                

 

1. Služby Boží budeme slavit opět za týden, v neděli v 9.00.

Náboženství mají děti ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Naše letošní výroční sborové shromáždění budeme mít při bohoslužbách v neděli 27. března v 9.00.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Jiří Peňáz.  Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli má bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

6. Sbírku na pomoc Ukrajině jsme prodloužili. Můžete na ni přispět i dnes prostřednictvím sběrací listiny.  Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

introit Ž 31. 2, 4

čtení Mt Gn 3. 1-13, 22-24

text Mt 4.1-11

poslání Jk 1.2-4, 12

písně 255, 697, 63, 759, 38, 302          

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi             

doprovod: Jan Vávra

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921