Sborová ohlášení 6.3. 2016

07.03.2016 17:14

Sborová ohlášení 6.3. 2016                                                                                                                          

1. Služby Boží jsou opět za týden v 9.00 hod. V rámci bohoslužeb budeme mít také výroční sborové shromáždění.

Dnes v podvečer vás zveme ke společnému zpívání ze zpěvníku Svítá. Začátek je v 17.00 hod.

Schůze staršovstva bude zítra, v pondělí v 19.00 hod.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Náboženství pro děti je pak v pátek v 16.00 hod.

 

2. V pátek jsme zváni k ekumenické „křížové cestě“. Začátek je v 17.00 hod. u piaristického kostela. Více je na vývěsce.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Emilie Čejková. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

5. Probíhá postní sbírka Diakonie ČCE. Letos je pro podporu lidí, kteří žijí v úprchlických táborech v severním Iráku. Sběrací list je u služby.

Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit: Ž 136. 1,16,25                       

čtení: Ex 16. 1-21                        

text: Ex 16. 22-27, 17. 1-7                                

poslání: J 6. 31-32, 35, 47-51, 53-58                           

písně: 549, 176, S135, S148, 177 

kázal: Václav Hurt                         


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921