Sborová ohlášení 6.11. 2022

06.11.2022 04:09

Sborová ohlášení 6.11. 2022                                                       

                                                                                                             

  1. Děkujeme bratru vikáři Petru Pazderovi Paynovi za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 13.11. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Daniel Matouš. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede sestra Bára Vondráčková.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin.
  4. ČKA nás zve ve středu 9. listopadu v 18 hodin do CB na přednášku religionisty a teologa prof. Pavla Hoška o duchovních zdrojích literárního díla spisovatele Tolkiena.
  5. Biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici. Ve čtvrtek 10.11. se také od 18:30 koná pravidelná schůze staršovstva.
  6. Službu příští neděli mají bratři Josef Čejka a Čestmír Svoboda.
  7. U služby si můžete objednávat vánoční předměty z Rolničky a nástěnný kalendář na příští rok.
  8. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeba našeho sboru. Můžete také přispět do sbírky na rekonstrukci fary v tomto a příštím roce, týkat se to bude hlavně kuchyně.
  9. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

služba: Vlastimil Voříšek a Michal Veselík

doprovod: Jan Vávra

kázal: Petr Pazdera Payne

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921