Sborová ohlášení 6.11. 2016 (bohoslužby pro děti)

08.11.2016 15:42

Sborová ohlášení 6.11. 2016 (bohoslužby pro děti)    

1. Služby Boží jsou příští neděli v 9.00 hod. Kázat bude sestra Jaroslava Peňázová. Náš bratr farář bude kázat v Brandýse nad Orlicí.

Příští neděli po shromáždění je také schůze staršovstva.

K výkladu evangelického katechismu se sejdeme ve středu u Veselíků (Kom. nám. 1043) v 17.00 hod. Na programu je manželství a rodina.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Děti mají náboženství také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Sbor ČCE v České Třebové nás dnes odpoledne zve na slavnost instalace. Do úřadu kazatele sboru bude seniorem Chrudimského seniorátu bratrem Jakubem Kellerem uveden bratr farář Kamil Vystavěl. Instalace se koná v evangelickém kostele Na Trávníku. Začátek je v 15.00 hod.

Také dnes odpoledne v 16.30 hod. jsme zváni do sboru CČSH ke koncertu duchovní hudby. Jako varhanice a pěvkyně zde vystoupí absolventky semináře církevní hudby Evangelické akademie. Bude mezi nimi i naše varhanice Eva Čejková.

V sobotu 12. listopadu se v Chrudimi koná konvent Chrudimského seniorátu. Náš sbor zastupují bratr farář Václav Hurt, bratr kurátor Michal Sadílek a bratr Emil Vávra.

 

3. V úterý jsme se zde rozloučili s bratrem Františkem Severou, kterého Pán života a smrti povolal k sobě v požehnaném věku 92 let.

Vnučka sestry Jarky, Eliška Peňázová je ve Skotsku po vážné operaci. Prosím modlete se za její uzdravení. 

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Anna Hartmanová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.  

 

6. Také letos si můžete objednat výrobky z Rolničky – Diakonie ČCE v Soběslavi. Objednávkový list je u služby.

 

7. Celocírkevní sbírka minulou neděli na Jubilejní toleranční dar vynesla 1.870 Kč. Dnešní chrámová sbírka je na potřeby našeho sboru.

 

8. Pozdrav z o krajanů a souvěrců z Bohemky a Veselinivky (farář).

 

9. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 56.11-12

čtení 1Sa 18.1-16              

text 1Sa 20.11-17, 42

poslání Ř 12.1-2, 9-10, 13.8-10

písně 632, 182, 699, 684, 702

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921