Sborová ohlášení 6.10. 2019

06.10.2019 11:52

Sborová ohlášení 6.10. 2019                                                   

                                                                                                   

                                                                                                                 

                                                                                                                         

1. Příští neděli v 9.00 budeme slavit neděli Díkčinění. Bude to shromáždění se svatou večeří Páně.

Staršovstvo se ke své schůzi sejde zítra v 18.30.

Biblická hodina bude v úterý v 18.30.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je v pátek v 14.30.

Náboženství pro starší děti pak také v pátek v 16.00.

 

2. Ve čtvrtek 10. října jsme zvání k přednášce KA. Našim milým hostem bude bratr farář Josef Suchár a bude hovořit o Neratově. Přednáška bude na římskokatolické faře a začátek je v 19.00.

 

3. Příští neděli 13. října nás sbor ve Vysokém Mýtě zve k instalaci svého nového faráře bratra Petra Peňáze. Shromáždění začíná ve 14.30.

 

4. V neděli mají službu bratři Emil Vávra a Michal Sadílek. Nedělní školu povede bratr Jan Vávra.

 

5. Můžete si objednat nástěnný evangelický kalendář na rok 2020. Objednávkový arch je u služby.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

introit Př 1.7-8 

čtení Gn 26. 1-2, 12-25, 32-33 

text Ex 20.12

poslání Ef 6.1-4    

písně 638, 442, 541, 684, 699

doprovod: Jan Vávra

služba: Markéta Vondráčková, Vlasta Ritzingerová

nedělní škola: 

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921