Sborová ohlášení 5.8. 2018

05.08.2018 12:11

Sborová ohlášení 5.8. 2018                                             

 

 

1. Bohoslužby máme opět za týden, v neděli v 9.00.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Bratr farář Hurt má 14 dnů dovolené (2.-16. 8.). Zastupuje ho bratr vikář Jan Hrudka.

 

3. Zítra má narozeniny bratr Jan Vávra. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

5. Na obnovu střechy na našem kostele můžete přispět prostřednictvím účelové sbírky. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

7. Na pátek 17.8. v 18:00 organizují Čejkovi setkání s opékáním na farské zahradě. S sebou prosím, přineste něco dobrého na „společný zub“ a pití. Pivo bude zajištěno.

 

 

 

 

introit Ž 55, 2.5.17.23

čtení Iz 56, 6-8

text Lk 19, 45-48

poslání 1Pt 4, 10-11

písně 172, 434, 399, 192, 489

doprovod: Magdalena Sadílková, Kuba Sadílek

služba: Jiří Běťák

kázání: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921