Sborová ohlášení 5.7. 2020

05.07.2020 10:52

Sborová ohlášení 5.7. 2020                                                     

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

 

2. Dnes odpoledne ve 14.00 jsme zváni na Růžový palouček. Na shromáždění promluví hejtman JUDr Martin Netolický a děkan ThLic Prokop Brož.

A dnes večer v 17.00 nás CČSH zve do Husova sboru na Toulovcově náměstí na divadelní představení „Jan zvaný Hus.“

Zítra, v pondělí v 10.00 se konají na Toulovcově náměstí tradiční ekumenické bohoslužby k památce Mistra Jana Husa. Shromáždění je se svatou večeří Páně a kázat bude bratr kazatel Daniel Kvasnička.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Michal Veselík.  Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi. 

 

5. Firma bratra Tomáše Nováka začala renovovat fasádu našeho kostela. Na opravu můžete přispět prostřednictvím účelové sbírky.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 148.1-5

čtení Ž 104. 1-24

text Gn 2.15, Lk 12.27

poslání Ř 8.18-25

písně 98, 179, 168, 620, 613

doprovod: Alena Běťáková

služba: Jura Běťák a Míla Fryaufová

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921