Sborová ohlášení 5.6. 2022 (Neděle svatodušní, konfirmace)

05.06.2022 06:20

Sborová ohlášení 5.6. 2022 (Neděle svatodušní, konfirmace)

                                                                                               

                                                                                                                

 

0. Milá Báro, milý Davide, milá Evo, milý Matouši a milý Tadeáši máme z vás radost a blahopřejeme vám k vaší konfirmaci. Budeme se radovat vždy znovu, když vás budeme potkávat na našich bohoslužbách.

 

Služby Boží budeme slavit opět za týden v neděli v 9.00. Je to svátek Svaté Trojice.

Schůze staršovstva je zítra v 18.30 (doplněno později).

Biblická hodina je v úterý v 18.30.

Náboženství mají děti ve čtvrtek v 16.00.

 

2. V pátek je Noc kostelů. Tuto ekumenickou akci zahájíme společně v 17.00 v kostele na Toulovcově náměstí. V našem kostele si slovy a písněmi připomeneme Jana Amose Komenského ve 20.00. Další program je na vývěsce. Všichni jste srdečně zváni.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu sestra farářka Věra Pleskotová a bratr Miroslav Brýdl. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Službu příští neděli mají bratří Jan a Lukáš Kubíčkovi. 

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro Diakonii ČCE, konkrétně pro chráněné bydlení v Litoměřicích.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

introit Ž 104. 1, 29-31

čtení Sk 2. 1-12

text J 14. 15-18, 26

poslání 1Pt 2. 1-10

písně 574, 577, 352, 769, 380, 609, 585

služba: Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921