Sborová ohlášení 5.6. 2016

07.06.2016 07:37

Sborová ohlášení 5.6. 2016 

(bohoslužby pro děti)                                                                                                                                                                                                                                                

1. Služby Boží jsou opět za týden v 9.00 hod. 

Příští neděli po shromáždění bude pravidelná schůze staršovstva.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Náboženství mají děti v pátek v 16.00 hod.

 

2. „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude.“ To je téma letošní Noci kostelů, která se bude konat tento pátek 10. června. Program začíná v 17.00 hod. společným ekumenickým zahájením v Husově sboru CČSH. Další program pokračuje pak v jednotlivých kostelích.

V našem kostele od 18.00 do 23.00 hod. Zahájíme vernisáží výstavy fotografií bratra Milana Dvořáka a sestry Olgy Stráníkové.

V 20.00 hod. jste pak zváni na koncert folkové skupiny Pranic z Turnova. V ostatním čase budeme zpívat písně ze zpěvníku Svítá. Vezměte si program a pozvěte své přátele a známé.

 

3. Narozeniny má dnes bratr Miroslav Brýdl a sestra farářka Věra Pleskotová a zítra pak bratr Milan Dvořák. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

Ve čtvrtek 2.6. se manželům Marii a Pavlovi Peňázovým narodil chlapeček Václav. Radujeme se s nimi a blahopřejeme.

 

4. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek. 

 

5. Probíhá sbírka na letošní opravy v našem kostele. Sběrací listina je u služby. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby našeho sboru.  Chrámová sbírka příští neděli bude na solidaritu sborů.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

introit Ž 144. 1-2   

čtení Sd 6. 1-7, 11-14, 25-29, 7. 1-7, 12     

text Sd  7. 15-22

poslání Žd 11. 32-24, 39-12.1-2     

písně 182, S165, S17, S147, S401

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921