Sborová ohlášení 5.4. 2020 (Květná neděle)

04.04.2020 04:04

Sborová ohlášení 5.4. 2020 (Květná neděle)                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

1. V našem sboru nemáme žel nyní bohoslužby ani žádná jiná shromáždění. Je nám to líto. Bude tomu tak až do odvolání.

 

2. Bratr farář nastupuje v úterý kvůli operaci paže do nemocnice v Hradci Králové a bude tam asi 10 dnů. V té době ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny (tel: 465 485 256).

 

3. Narozeniny má dnes sestra Eva Maršová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Tento týden můžete ještě přispět na postní sbírku (vs 401), kterou vyhlásila Diakonie naší církve. Je určena na podporu školky na předměstí Bejrútu. Podrobnosti najdete na www.postnisbirka.cz. Sbírka uzavřeme o Velikonocích.

V době, kdy nemáme bohoslužby lze nedělní sbírky posílat na účet sboru 222402179/0300, vs 201.

 

5. Přeji vám dobrou neděli. A buďte zdrávi.

 

 

 

 

introit Ž 118. 1, 22-26a

čtení Za 9. 9-17

text J 12. 12-16

poslání Ko 3. 12-17

písně 118, 252, 632, 361 (443)

doprovod: Eva Čejková

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921