Sborová ohlášení 5.3. 2023

05.03.2023 09:00

Sborová ohlášení 5.3. 2023                                                         

                                                                                                             

  1. Vítáme u nás bratra faráře Lukáše Klímu s celou rodinou a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 12.3. v 9 hodin, kázat bude bratr vikář Lukáš Rejman z CB. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede bratr Jan Vávra.
  3. Letošní výroční sborové shromáždění se bude konat za 2 týdny 19.3. Kromě obvyklých zpráv budeme při něm volit nového kazatele našeho sboru bratra faráře Lukáše Klímu. Sborové shromáždění činí platná usnesení i volby za jakéhokoli počtu voličů, i když se nesejde nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Na nástěnce je vyvěšen ke kontrole seznam členů s hlasovacím právem a také výkaz hospodaření 2022 a rozpočet 2023.
  4. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici. Ve čtvrtek v 18:30 je pak pravidelná schůze staršovstva.
  5. Sbor v Bučině nás zve na seniorátní setkání nad Biblí příští neděli 12.3. ve 14 hodin, pozvánka je na nástěnce.
  6. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru. Můžete přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary a také probíhá postní sbírka na dlouhodobou práci naší Diakonie v Bejrútu, kde podporuje komunitní školu a školku v jižní části města, kam chodí děti z chudých syrských a libanonských rodin. Je to možné buď na listinu, nebo na účet sboru s vs 401.
  7. Službu příští neděli má sestra Miloslava Fryaufová a bratr Jiří Běťák.
  8. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

písně: 38, 312, 735, 744, 411

služba: Čestmír Svoboda

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Lukáš Klíma

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921