Sborová ohlášení 5.3. 2017 (první neděle postní)

08.03.2017 11:32

Sborová ohlášení 5.3. 2017 (první neděle postní)                                                                                         

                                                                                     

1. Služby Boží máme opět za týden v 9.00 hod.

Příští neděli po shromáždění bude pravidelná schůze staršovstva.

Ve středu v 17.00 hod. se sejdeme nad evangelickým katechismem.

Konfirmační cvičení ani náboženství tento týden nebude.

(jsou jarní prázdniny)

 

2. Letošní výroční sborové shromáždění se bude konat v rámci bohoslužeb v neděli 26. března od 9.00 hod.

 

3. Narozeniny měli v minulém týdnu bratr Čestmír Svoboda, sestra Miluše Voříšková a tento týden bude mít bratr Jiří Peňáz. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro podporu evangelického tisku.

 

6. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 33. 20-22

čtení Gn 3. 1-8, 22-24, Mt 4. 1-11

text Mk 1. 12-15

poslání Jk 1.2-4,12, 5. 7-8

písně 434, 517, 518, 308, 689, 690                                                                                                                                                          

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921