Sborová ohlášení 5.2. 2017

07.02.2017 16:21

Sborová ohlášení 5.2. 2017                                                                                         

                                                                                                                                                                                                             

1. Služby Boží máme opět za týden v 9.00 hod.

Příští neděli bude po shromáždění schůze staršovstva.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Děti mají náboženství také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Příští neděli má službu bratr Michal Veselík a bratr Vlastimil Voříšek.

 

3. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

4. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 7.11-12, 18  

čtení 1Kr 21.1-16 

text 1Kr 21.17-25

poslání Jak 4.1-12, 5.9-11    

písně 639, 182, S346, S37, S228

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921