Sborová ohlášení 5.12. 2021

05.12.2021 05:12

Sborová ohlášení 5.12. 2021

                                                                                                                

 

1. Služby Boží budeme slavit opět za týden, v neděli v 9.00

Biblické hodina je v úterý v 18.30.

Náboženství mají děti ve čtvrtek 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek v 14.30 a ve čtvrtek v 17.00.

 

2. Vyšel nový Evangelický zpěvník naší církve. Můžete si jej zakoupit za 490 Kč.

 

3. Narozeniny mají v tomto týdnu sestry Eva Sadílková, Stanislava Vodehnalová, Magdaléna Veselíková, Ria Slušná, Andrea Šplíchalová a bratr Vladimír Jílek. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka a Čestmír Svoboda.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Můžete také již přispět na naši sbírku na vánoční nadílku pro děti. Sběrací listina je u služby.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

introit Ž 85. 8,10-11

čtení  Iz 42.1-9

text Iz 42.1-3

poslání  Ř 13. 11-14

písně 276, 262, 277, 274, S239

služba: Michal Veselík a Markéta Vondráčková.    

doprovod: J + M Sadílkovi

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921